Társasház biztosítás: Átfogó védelem a lakóközösség számára

A társasház biztosítás egy olyan védelmi rendszer, amely a lakóközösség közös tulajdonát és felelősségét védi különböző káresemények esetén. Ennek a biztosításnak köszönhetően, ha valami baj történik az épülettel vagy a lakókkal, akkor a biztosító segít a kár megtérítésében.

Vagyonbiztosítási fedezet: Az épület védelme

A társasház biztosítás vagyonbiztosítási fedezete olyan károkra terjed ki, mint például:

  • tűz, elektromos tűz, robbanás
  • villámcsapás (közvetlen és közvetett)
  • közlekedési eszköz vagy légijármű ütközése
  • földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás
  • ismeretlen üreg beomlása
  • vihar, jégeső, hónyomás által okozott kár
  • árvíz, felhőszakadás
  • vezetéktörés miatti kár
  • idegen tárgyak rádőlése
  • üvegezés törése és repedése

A biztosítási összeg az irányadó abban, hogy az adott biztosító mennyit fizet, ha az épület teljes egészében megsemmisül, például egy hatalmas vihar vagy földrengés következtében. A kisebb károk megtérítése a biztosítási összegből százalékos arányban értelmezhető.

Felelősségbiztosítási fedezet: A lakók védelme

A felelősségbiztosítási fedezet esetében a biztosító megtéríti az idegen harmadik személynek okozott személysérüléses vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított, mint a biztosított épület tulajdonosa, használója kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Manapság már a legtöbb társasház biztosítás bővített felelősségű biztosítást is kínál. Ez annyit jelent, hogy nem csak az idegen személyeknek, hanem a lakók egymásnak okozott kárait is megtéríti. Például, ha a fölöttünk lévő szomszéd beáztat minket a mosógépe meghibásodása miatt, akkor a biztosító segít a kár megtérítésében.

Kiegészítő kockázatok: Testre szabható védelem

A vagyon- és felelősségbiztosítási alapfedezeteken túlmenően a társasház vagy lakásszövetkezet dönthet arról, hogy milyen kiegészítő kockázatokat szeretne biztosítani. Így a biztosítási szerződés által nyújtott szolgáltatások köre a kívánt módon szélesre vagy szűkebbre szabható, hogy a legjobban megfeleljen a lakóközösség igényeinek.