A károkozó szomszéddal szembeni kárigény érvényesítése: Hogyan védekezzünk a problémás szomszédok okozta károk ellen?

A társasházakban előfordulhat, hogy a szomszédunk valamilyen tevékenysége miatt kárt okoz nekünk. Ilyenkor jogosan merül fel a kérdés, hogyan érvényesíthetjük kárigényünket a károkozó szomszéd ellen. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan segíthet a társasház biztosítás ebben a helyzetben, és milyen lépéseket tehetünk a kárigény érvényesítése érdekében.

A lakásbiztosítás szerepe a kárigény érvényesítésében

A legjobb esetben a károkozó szomszéd rendelkezik olyan lakásbiztosítással, amely tartalmaz felelősségbiztosítási módozatot is. Ebben az esetben a lakásbiztosító fizetheti ki a kártérítést a károsult részére. Ha viszont a károkozó szomszédnak nincs biztosítása, akkor közvetlenül vele szemben kell fellépnünk.

A kárigény érvényesítésének lépései

  1. Először is értesítsük a károkozó szomszédot a kárról, és kérjük meg őt, hogy együtt vizsgálják ki a károkozás okát.
  2. Ha a szomszéd nem együttműködő, akkor fontoljuk meg a hatóságok bevonását. Ilyen esetben indíthatunk ún. birtokvédelmi eljárást az illetékes jegyző előtt.
  3. Az eljárás során csatoljuk a rendelkezésre álló bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy jeleztük a problémát a szomszédnak és a közös képviseletnek, de nem történt érdemi intézkedés.
  4. A jegyző a tények alapján hoz döntést, és ha a szomszéd terhére állapítható meg a károkozás oka (pl. eláztatta a fürdőt), akkor kötelezi őt a birtoksértő magatartás megszüntetésére.

Szemléltető példa

Egy társasházban az egyik lakásban beázás keletkezett a felső szomszéd miatt. A károsult jelezte a problémát a szomszédnak és a közös képviseletnek, de semmi nem történt. A károsult ekkor birtokvédelmi eljárást indított, és a jegyző a szomszéd terhére állapította meg a beázás okát. A szomszéd köteles volt megszüntetni a birtoksértő magatartását, és a kártérítést kifizetni.

Összefoglalás

A társasház biztosítás segíthet a károkozó szomszéddal szembeni kárigény érvényesítésében, de fontos, hogy a károsult is jól ismerje a jogait és a teendőit ilyen helyzetben. Ha a szomszéd nem együttműködő, akkor a hatóságok bevonásával is megpróbálhatjuk érvényesíteni kárigényünket. A legfontosabb, hogy ne hagyjuk magunkat, és lépjünk fel a jogaink védelmében.